Cam işleme konusunda müşterilerinin çözüm ortağı olmayı amaçlayan UĞURLU OTO CAM, bu doğrultuda;

  • Paydaşlarının memnuniyetini arttırmayı,
  • İş süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi,
  • Çalışanlarının yetkinliğini arttırarak, katılımcı ve değişime açık bir çalışma ortamı yaratmayı,
  • Tedarikçileri ile iş ortaklığını geliştirmeyi,
  • Kalite yönetim sistem şartlarını yerine getirmeyi,
  • Çevreyi korumayı ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı, taahhüt eder.

VİZYONUMUZ
Tedarikçisi Olduğumuz Her Sektörün Çözüm Ortağı Olarak Türkiye'de İlk 2'de Yer Almak.

MİSYONUMUZ
Tüm Paydaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak İçin Cam İşlemek

DEĞERLERİMİZ
- Katılımcılık
- Sürekli İyileştirme
- İşi İlk Seferinde Doğru Yapmak
- Kişisel Sorumluluk Üstlenmek
- Sosyal Sorumluluk Üstlenmek

Uğurlu Oto Cam San. Tic. A.Ş. olarak,

  • Cam işleme faaliyetlerimizde kirliliği önlemeyi,
  • Doğal kaynak ve enerji kullanımını en aza indirmek için gerekli önlemleri almayı,
  • Yasal ve diğer şartlara uyum göstererek, sürdürülebilir çevre için sürekli gelişim, göstermeyi,
  • İlgili tarafları bilgilendirmeyi

taahhüt ederiz.